ADANA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ MEDENİ KANUNU’NUN ÖNEMİNİ VURGULADI

Köklü Demokrasilerin temel taşı kadın erkek eşitliğidir.

”Kadın erkek eşitliği için,toplumsal refahın sağlanması için Medeni Kanun’a sahip çıkılmalı.”

Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
“Bugün Türk Medeni Kanunun 95.Yıl Dönümü.
Aile yapısında yapılan köklü değişikliklerle kadının eşit ve özgür bireyler olarak toplumda ve kamu yaşamında hak ettiği yeri alması 95 yıl önce Medeni Kanunun kabulüyle sağlanmıştır.
Bu kanunla kadınların  toplumda erkekler kadar var olabilmelerinin birey olabilmelerinin 
de önü açılmıştır.
Kadın insan olmanın getirdiği tüm hak ve  özgürlüklere bu kanunla kavuşmuş ; nüfus sayımlarında sayımı yapılmış, mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında hak ve söz sahibi olmuş,resmi nikah zorunluluğu tek eşlilik esası bu yasayla hükme bağlanmış ve güvence altına alınmış böylece hukuk düzenine geçişinde belgesi Türk Medeni Kanunu olmuştur.
Günümüzde kadına şiddetin her geçen gün çığ gibi büyüyerek arttığını, kadının yok sayıldığını  ve kadın haklarının ihlal edildiğini  bu dönemde toplumsal cinsiyet temelli bakış açısının Medeni Kanunla kadınlara tanınan hakların ne kadar gerisinde kaldığını üzüntüyle ve endişeyle izlemekteyiz.
Gerçek demokrasilerin temel taşı , olmazsa olmazı kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi için her türlü tedbirlerin alınması mevcut yasaların uygulanması gerekirken var olan sorunların görmezden gelinmesi,kadını şiddete karşı koruyan yasaların sorgulanması ve uygulamada yetersiz kalınması çok acıdır.
Medeni Kanunun kabulüyle özgürlük ve eşitlik yolunda atılan adımların toplumsal refahın sağlanmasında en önemli adımlar olduğu unutulmamalıdır.
Ve bizlere düşen görev 95 yıl önce Atatürk sayesinde sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerin belgesi Medeni Kanunumuza sahip çıkmak, var olan haklarımızı kaybetmemek için mücadele ye devam etmektir.”

ADANA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİMİNİ YAPTI

Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimleri Kadın Meclisi’ni oluşturan Genel Kurul üyeleriyle  , 25 Eylül 2020 Saat: 14.00’de 75 Yıl Sanat Galerisi’nde yapıldı.

Seçime Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer,  Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve üyeleri de katıldılar.

Pandemi koşullarına uygun ortamda yapılan seçimde Adana Kent Konseyi Kadın  Meclisi Yönetimi için tek  liste sunuldu , kapalı oylama usulüyle  Emel YILDIZ ‘ın başını çektiği liste seçildi.

İlk yönetim kurulu toplantısında Yürütme Kurulu Başkanı olarak Prof.Dr Emel Yıldız, Genel Sekreter olarak Sevilay Doğan seçildi. Ardından Çalışma Grupları oluşturuldu. Çalışma Grupları faaliyetleri belirlendi ve çalışma hazırlıklarına başlandı.