GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

Genel Kurul

 

  1. Genel Kurul’da Temsil:

. Gençlik Meclisi Genel Kurul üyeleri, kurumsal katılımla belirlenir.

. Temsilciler aşağıda listesi verilen kurumlardan talep edilir.

 

Kamu Kurumları

Valilik
Milli Eğitim Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Adana Büyükşehir Belediyesi

 

 

SİYASİ PARTİLER

AK PARTİ
BDP
CHP
MHP

 

 

ÖĞRENCİ KONSEYİ

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi

 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KOLLARI

Atatürkçü Düşünce Kolu
Atlı Spor Kolu
Bilgi İşlem Kodu
Dağcılık Kolu
Doğa ve Çevre Kolu
Havacılık Kolu
İİBF Fotoğrafçılık Kolu
İktisat Kolu
Jimnastik Kolu
Kültür ve Edebiyat Kolu
Plastik Sanatlar Kolu
Popüler Müzik Kolu
Satranç Kolu
Sinema Kolu
Sinerji Kolu
Tiyatro Kolu
Toplum Gönüllüleri Kolu
Uluslararası Üniversite Gençlik Kolu

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma Gurupları

Ar-ge Çalışma Grubu
Bilişim ve Gençlik İstihdam Çal. G.
İnsan Hakları Çal. G.
Kültür-Sanat Çalışma Grubu
Medya, Lobi, İletişim Çal. G.
Proje Çalışma Grubu
Siyaset ve Hukuk Çalışma Grubu
Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu
Genel Sekreter

 

 

Oda ve Birlikler

SANAYİ ODASI
BARO
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI
MİMARLAR MÜHENDİSLERİ ODASI
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
PEYZAJ MİMARLAR ODASI
ŞEHİR PLANCILARI ODASI
TİCARET ODASI
ZİRAAT MÜHNEDİSLERİ ODASI

 

 

İŞ ADAMLARI DERNEKLERİ

ABİAD-ADANA BİLİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
ADANA GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (AGİAD)
ADANA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ADSİAD)
ANADOLU GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (AGİD)
ASİAD ANADOLU SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
ÇUKUROVA GENÇ İŞ ADAMALRI DERNEĞİ (ÇUGİAD)

 

 

SOSYAL KULÜP DERNEKLERİ

ADANA İNTERACT GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ
ADANA LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ
ADANA ROTARACT KULÜBÜ DERNEĞİ
ADANA ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ

 

 

SPOR KULÜBÜ DERNEKLERİ

ADANA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (ADSK)
ADANA YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
ADANA YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
ADANASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
TÜRK HAVA KURUMU ADANA SPORTİF HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ

 

 

KÜLTÜR SANAT DERNEKLERİ

ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ (AFAD)
ADANA SİNEMA DERNEĞİ
ADANA TİYATRO DERNEĞİ
ÇUKURVA FİLARMONİ DERNEĞİ
ÇUKUROVA GÜZEL SANATLAR DERNEĞİ
ÇUKUROVA TİYATROCULAR DERNEĞİ

 

 

DİĞER DERNEKLER

ADANA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ (ADANA EGEDER)
ADANA POZİTİF GENÇLİK DERNEĞİ (POZİTİF-DER)
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DERNEĞİ (ÇÜDER)
DÜNYA TÜRKMENLER KÜLTÜR YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (DÜNYA TÜRKMENLER BİRLİĞİ)
TEKNİK EĞİTİM VAKFI
TEV
KIZILAY
YEŞİLAY
GENÇ SİYASETÇİLER DERNEĞİ
Doğu Akdeniz Sivil Toplum Platformu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Temsilcilerin Belirlenmesi

. Kurumlar, Gençlik Meclisi’ne katılacak olan Genel Kurul Temsilcilerini, kendilerine temsilci seçimi ile ilgili resmi yazı ulaştığı andan itibaren 10 gün içinde, kurum bünyesinde yapacakları seçim ya da atama yoluyla belirlerler. Belirlenen temsilci, Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu’na seçim ya da atama gününü takip eden 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

 

. Bildirilen temsilcilerin temsil hakları, bir dönem (18 ay için) geçerli olacaktır.

 

. Kurum temsilcilerinin Genel Kurul toplantılarına mazeretsiz veya izinsiz olarak 2 kez üst üste katılmaması durumunda bireylerin temsilci sıfatı düşer. Temsilci sıfatı düşen kişi, Genel Kurul’da yer almasa dahi Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarında yer alabilir.

    Bu durumun mevcut bulunması halinde, Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu, ilgili kurum(lar)a bu durumu, kişinin temsilci sıfatının düştüğü günden itibaren 10 gün içinde, resmi yazı ile bildirir ve ilgili kurum(lar)dan seçim ya da atama yoluyla yeni bir temsilcinin belirlenmesi istenir. Belirlenen temsilci resmi yazının kendilerine ulaştığı günden itibaren 10 gün içinde Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Belirlenen yeni temsilcinin süresi, içinde bulunan dönemin sonuna kadardır. 

 

 

  1. Genel Kurul Yetkileri ve Oylama Şekli

Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu;    

.   İlkeleri hedef ve amaçları belirler bu doğrultudaki kararları alır.

. Gençlerin sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri ile Adana kentsel yaşamı konularında çalışmalar yapabilmesi için gereken çerçeve kararları alır, uygulamanın genel denetimini Olağan Genel Kurul toplantıları sırasında yapar; bu çalışmanın yapılabilmesi için Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a sunulacak çalışma raporlarını hazırlar.

. Toplumu ve yönetim birimlerine verilecek mesajları belirler,

.  25 üyeli Yönetim Kurulu’nu belirtilen kupalara göre seçer.

 

  Toplantılar:

. Yılda dört kez olan olarak toplanır.

. Bu toplantılarda dönemsel çalışmaların raporlarını sunulur, değerlendirilir uygulamanın gerektirdiği kararlar alınır, Çalışma Grupları’na katılım sağlanır.   

 

 Program Belirleme:  

. Kozalarını çalışma programlarının çerçevesi genel kurul tarafından belirlenir, uygulama ise; yönetim ve takibinde Kozalar  (Çalışma Grupları) tarafından yerine getirilir.

 

 Kurumsal Temsilcilerinin Alınmaları ve/veya Çıkarılmaları:

  –  Temsilcilerin genel kurul toplantılarına mazeretsiz veya izinsiz olarak 2 kez üst üste katılmaması durumunda,

  • Kurumsal temsilcinin görevinden istifa etmesi durumunda,
  • Kurumsal temsilcinin Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin temel ilke ve hedefleri ile bağdaşmayan bir eylemi sürdürmesinde ısrar etmesi durumunda iyilik düşer.

. Kurumsal Temsilcilerinin temsil haklarının düşürülmesi ya da yeni kurumsal temsilcilerinin belirlenmesi Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra yürürlük kazanır.

 

 

 

 

Oyalanma Oranları:  

. İlke, hedef, amaç, mesaj, dönemsel çalışma programları gibi konuların görüşülebileceği genel kurul toplantıları; temsilci sayısının üçte biri oranında katılımla yapılır; toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kararlar alınır.

. Genel kurul Yönerge değişikliği için Genel Kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, katılanların salt çoğunluğuyla kararlar alır.

  1. Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu: 

.  Yönetim Kurulu, kotalarla belirlenir, 26 üyeden oluşur.

. Kota sahibi her kurumsal temsilci, bir asil bir de yedek temsilci belirler.

. Yönetim kurulu 26 asil 26 yedek üyeden oluşur.

. Boşalan Üyenin yerine yedek üye gelir, ayrılan temsilcinin kalan süresi kadar yönetim kurulu üyeliği yapar.             

 

Gençlik Meclisi Başkanı:

. Yönetim Kurulu Başkanı, Kurul içinde yapılan seçimle belirlenir. Seçimde en fazla oyu alan aday başkan seçilir.   

. Seçilen başkanın süresi yönetim kurulu ile birlikte 18 aydır. Başkanın ikinci defa üst üste seçilmesi durumunda, ikinci dönem başkanlık süresi 3 yıldır.  

 

Yönetim Kurul’una Kurumsal Katılım Kotaları:

 

DİĞER DERNEKLER

Üniversitelerin Öğrenci Konsey Temsilcisi

 

1
Üniversite Öğrenci Kolları Temsilcisi

 

1
Gençlik ile ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri

 

4
Meslek Odaları Gençlik Temsilcisi

 

1
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grubu Koordinatörleri

 

 

9

Kamu Kurumlarının Gençlik Temsilcisi

 

6
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri 4

 

 

 

Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu

.   Oylama, Yönetim Kurulu çoğunluğunun vereceği kararla, açık (el kaldırılarak oy verme) ya da kapalı (yazılı olarak oy verme) yöntemlerinden biriyle yapılır.

.   İcra Kurulu, 18 aylık dönem için seçilir, 2. Dönem için yeni seçim yapılır.

. Yönetim Kurulu üyeleri mazeretsiz veya izinsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde, Yürütme Kurulu Üye sıfatı/sıfatları düşer ve yerine/yerlerine birinci yedek/üye üyeler atanır. Yürütme Kurulu Üye sıfatı düşen kişi/kişiler, Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarında yer alabilir/alabilirler.     

 

 

 

 

 Danışma kurulu (DK):

. Danışma Kurulu üyeleri, Gençlik Meclisi’nde çalışma yapmış, 29 yaş sınırını aşan kıdemli ve deneyim sahibi kimselerden ve gençlik konularında katkı sağlayabilecek birikime sahip kent hemşehrlerinden belirlenir.

. En az 5 en fazla 11 üyeden oluşur.

. DK üyeleri, Gençlik Programları’nın hazırlanması ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin diğer faaliyetleri konusunda bilgi ve deneyimlerini aktarırlar.

 

. Anlaşmazlıkların Çözümü: 

            . Gençlik Meclisi   Genel Kurulu,   Yönetim   Kurulu   ve/veya   İcra   Kurulları  bünyelerinde

çözülemeyen anlaşmazlıkların çözüm yeri, Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu’dur.

. Anlaşmazlık   konusu   Gençlik   Meclisi   Başkanı   ve/veya   Yönetim   ya da   İcra  kurullarından biri

tarafından,  Kent  Konseyi  Genel  Sekreterliği  aracılığıyla  Yürütme Kurulu gündemine alınır ve karara

bağlanır; Yürütme Kurulu kararı kesindir.

Yürürlük: 

            . İşbu Yönerge hükümleri, Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurul kararı ve Kent

Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlük kazanır.

. Yönerge hükümleri 5393 Sayılı Yasa’nın 76. Maddesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanıp

            yürürlüğe giren Kent Konseyleri Yönetmeliği kurallarına aykırı olamaz.