Sürdürülebilir, Yerel Kalkınma

AMAÇ VE KAPSAM;

YG-21 ilkeleri ve Gündem:2030 doğrultusunda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Kent Konseyine bağlı tüm kurumlar, doğrudan veya dolaylı olarak yerel veya bölgesel yönetimlerin günlük görevleriyle bağlantılıdır. Yerel yönetimler, hedeflerin sadece uygulayıcıları değil, küresel hedeflerin yerel halkla ilişkilendirilmesine en uygun yönetim kademeleridir. Bu bağlamda yapılacak çalışmaları belirlemek ve destelemek bu çalışma grubunun ana hedefidir.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

Çalışma Grubunun yapacağı faaliyetler;

 • Üniversite-Belediye-Kent Konseyi iş birliği ile “İl Ölçeğinde Sürdürülebilir Kalkınma Eylem Planı”nın hazırlanması.
 • Bölgenin yatırım ortamına ilişkin analiz çalışmalarını yürütmek,
 • Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan sanayiciler için girişimcilik, yenilikçilik, inovasyon, ÜR-GE ve AR-GE eğitimleri vererek bölge sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Yerel potansiyeli harekete geçirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirme amacı ile küreselleşmeden kaynaklanan tehditlerin bertaraf edilerek, küreselleşmenin sunduğu fırsatlardan azami yararın sağlanmasına yönelik yerel kalkınma stratejisinin oluşturulmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Bölge planı ve stratejilerine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanan proje ve faaliyetleri çeşitli yöntemlerle destekleyerek yöremizin potansiyelini harekete geçirmek.
 • Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi; kırsal ve yerel kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi, kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi rollerini üstlenmektedir.
 • Bölgenin iş ve yatırım imkanları ile ilgili araştırma ve veri tabanı oluşturma, hem de izleme ve veri değerlendirme alanlarında da faaliyetlerini sürdürmek ve tanıtımını gerçekleştirmek.
 • Başta Çukurova Kalkınma Ajansı ve diğer ilgili kurumlar ile ortak çalışmalar yürüterek; AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında da aracılık ve koordinasyon görevini yürütmek.
 • Adana’da; Kentsel Dönüşüm Master Planı, Ulaşım Master Planı, Sanayi Master Planı, Turizm Master Planı ve İmar Planı gibi ana planların yapılmamış olması en büyük sorunlarımızın başında gelmektedir. Bir an önce tüm ana planları bütünleşik şekilde ele alarak ilgili planın aktörleri ile hazırlanması konusunda girişimlerin yapılması çalışmalarını desteklemek,
 • Adana’da belli ürün grupları üreten işletmeler için; üretim ve pazarlamada sayısız yararları olacak olan orta ölçekli sektörel sanayi siteleri kurulması çalışmalarını destelemek.
 • Üniversite-Kent Konseyi iş birliği ile ulusal katılımlı bir Tarım Çalıştayı düzenlenmesi.
 • Adana’da izlenen tarımsal politikalara bağlı olarak ürün deseni değişerek özellikle ayçiçeği gibi maliyeti ucuz ve bölgeye yabancı ürünlere yönelim başlamış bitkisel ve hayvansal üretim entegre olması gerekirken hayvancılık gerilemiştir. Oysa Çukurova/Adana pek çok stratejik tarım ürününün yetiştirilmesine elverişli şartlara sahiptir. Başta pamuk ve narenciye olmak üzere stratejik tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için teşvik edici uygulamaları desteklemek.

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

 • Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz)
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Çukurova Kalkınma Ajansı
 • Adana Ticaret İl Müdürlüğü
 • KOSGEB Adana İl Müdürlüğü
 • Adana Ticaret Odası
 • Adana Sanayi Odası

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.