AMAÇ VE KAPSAM;

Adana Kent Konseyi Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Yardımlaşma Çalışma Grubu kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

Kentteki bireylerin veya grupların toplumsal sorunların çözülmesinde, iyileştirilmesinde, geliştirilmesinde ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik etik ve duyarlı bireyler yetiştirmek, bu kapsamda kurumsal sosyal sorumluluk projelerini tek bir çatı altında toplamak, dayanışma ve yardımlaşma duygularını harekete geçirmek herkesçe büyük önem teşkil etmektedir.

Çalışma Grubu STK, vakıflar, kamu kurumları ve hayırseverlerle birlikte; koordinasyon sağlanarak çalışmalar yapmayı, böylelikle bireyin toplumsal uyum ve bütünleşme sürecine katılımları sağlanarak yerel ve küresel değerlerle entegrasyonu sağlamış, Sosyo-ekonomik olarak güçlenmiş bir kent oluşturulması hedefleri arasındadır.

Sosyal sorumluluğun yardımseverliği kapsadığı fakat bunun ötesinde bir bilinç gerektirdiği düşüncesiyle çocukları, gençleri, yetişkinleri vs. kapsayan toplumu da bilinçlendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı, çok yönlü ve sürdürülebilir projeler üretmek, hayatında sevgi ve yardımlaşmayı ön planda tutan bir toplum yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

 • Belediye, üniversite ve özel sektör iş birliği ile yabancı dil, bilgisayar, diksiyon ve sportif kurslar açılması.
 • Yoksullukla mücadele faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma, incelemeler yapmak ve vakıflar, STK’lar, yerel / merkezi yönetimler ve üniversiteler ile araştırma ve geliştirme projeleri geliştirerek muhtaç ailelerin gıda, giyim, barınma vb. gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Çalışabilir durumdaki işsiz sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, programlar geliştirmek, bunları uygulamak ve konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla seminerler verilmesi.
 • Ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit katılamayan vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak ve topluma kazandırmak amacıyla projeler hazırlayıp hayata geçirmek.
 • Huzurevi sakinlerinin sosyal hayata adaptasyonlarına katkı sağlamak, toplumsal hafızayı canlı tutmak, nesiller arası kültür aktarımına destek olmak ve yaşlı vatandaşlara aile sıcaklığı yaşatmak amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek.
 • Kadınların iş dünyasına katılımını etkin, verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedefleyen projeler geliştirip, kadına şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kadınların lehine sonuçlanacak hedeflerin hayata geçirilmesini desteklemek.

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

 • Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı
 • AFAD
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
 • Cumhuriyet Kadınları Derneği Adana Şubesi
 • Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çukurova Şubesi
 • İş Kadınları Derneği
 • Adana Engeliler Spor Kulübü Derneği
 • Çukurova Özürlüler Spor Kulübü Derneği
 • Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 • Adana Kadın Danışma Merkezi ve sığınma Evi Derneği (AKDAM)
 • İnsani Değerleri Yüceltme Derneği
 • Sağlık-İş Şube
 • Türkiye Sağlık ve sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası