AMAÇ VE KAPSAM;

Adana Kent Konseyi Kümeleşme Çalışma Grubu üye kuruluşlar tarafından yönlendirilen kişilerin gönüllü katkılarıyla faaliyet gösterir.

Kendi aralarında bazı benzerlikler, bağlar veya çeşitli amaç ve ilişkiler bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının ve kurumların aynı coğrafi alanda faaliyetlerini gerçekleştirmesi yoluyla kümeleşme oluştururlar. Kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli iş birliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Kümelenme Çalışma Grubu kümelenme konusunda gönüllüleriyle beraber, yerel ve merkezi yönetimle birlikte, politika çerçevesini çizerek bir yönetişim modeli geliştirir ve kümelenme stratejisi hazırlayarak uygulama sonuçlarını izler ve değerlendirmesini sağlar. Ayrıca, kümelenme ve değer zinciri analizleri gibi, rekabet gücünü ilgilendiren alanlarda yerel öncelikleri belirleyerek kapasite güçlendirir. Kümelenmeleri güçlendirmeye yönelik olarak kümelenme içindeki aktörlerin iş birliğini arttırıcı mekanizmalar oluşturur.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

  • Kümelenme stratejisi oluşturmak,
  • Kümelenmeyi destekleyen iş birliği ağları geliştirmek,
  • Kümelenme bilinci yaygınlaştırmak,

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

  • Aralarında aynı amaç ve benzerlikler bulunan STK’lar
  • Aynı amaç için çalışan kurum kuruluşlar
  • Merkezi ve Yerel Yönetimler