Kültür, Sanat Ve Festivaller

AMAÇ VE KAPSAM;

“Kültür sanata yatırım, insana yatırım” anlayışıyla Adana’yı yaşam biçimini koruyarak yaşam kalitesini geliştiren bir kent haline getirme çalışmalarına destek olmak. Toplumu özgürce, sanatsal faaliyetlerle buluşmalarını sağlayacak etkinlikleri planlamak. Adana Kent Konseyi olarak sanata ve sanatçıya sahip çıkmayı ana ilke edinilmesinde topluma öncü olmak. Adana’yı Türkiye ve dünyanın önde gelen sanatçıları ve sanatseverleri için çekim merkezi haline getirmek.

Yaşamın vazgeçilmez parçası olan kültürel etkinliklerimizi sanatsal bir perspektifte sunarak kent yaşamını ayrı bir boyuta taşımak.

Toplumun yaratıcı ve üretken yönlerini harekete geçirmek, Sanata ilgi ve katılımı arttırmak, göç ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kültürel ve sosyal dışlanmaları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yürütmek, ülkenin kültürel alt yapısının geliştirilmesi ve zenginleştirmesine yönelik projeler ortaya koymak, bu amaçlar doğrultusunda farklı kurum ve oluşumlarla gerek ulusal gerek uluslararası projeler yapıp bu projeleri yürütmek.

 

HEDEFLER İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER;

Adana Kent Konseyinde Kültür, Sanat ve Festivaller Çalışma Grubu adı altında;

 • Sanata ilgi ve katılımı arttırarak kültürel dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler üretmek.
 • Kültürler arası diyaloğu geliştirmek.
 • Etnografik nitelikteki taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye başlamış taşınmaz kültür varlıklarının aslına uygun restore edilmesi için teşvik etmek.
 • Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak.
 • Kent konseyi yapısı altında çalışmalarını geliştirmek.
 • Adana’nın tarihi köprüleri, camileri, kaleleri, vs. eserleri yanı sıra doğal güzelliklerinin, yaşama elverişli ikliminin ve zengin yemek kültürünün eşsiz örneklerini teşvik eden ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek.
 • Eşsiz örnek teşkil eden sanatsal ve kültürel eserlerimizi ancak günümüz şartlarına bağlı olarak her geçen gün kaybolmaya yüz tutan sanatlarımızı yaşatma ve geleceğe taşıma hedeflerimizle yola çıkmak.
 • Kültürel, Sanat ve Festival çalışma grubunun çalışma usul ve esaslarını genel kurullarca belirlemek.
 • Adana’nın kent kimliğini ele alacak çalışmalarla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların desteği alınarak ödüllü yarışmalar düzenlenebilir.
 • Üniversite-Kent Konseyi iş birliği ile Adana’nın “kültür haritası” çıkarılarak şehrin yaşayan tarihinin ortaya çıkarılması.
 • Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Pratik Yaşam Rehberi’nin hazırlanması.

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

 1. Adana Kız Lisesi Mezunları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
 2. Adana Alparslan Türkeş ve Bilim Teknolojisi Üniversitesi,
 3. Nisan’da Adana’da Turizm Kültür Sanat Derneği