AMAÇ VE KAPSAM;

Adana Kent Konseyi Hukuk, Haklar ve Yurttaşlık (Hemşehrilik) Çalışma Grubu üye kuruluşlar tarafından yönlendirilen kişilerin gönüllü katkılarıyla faaliyet gösterir.

Hukuk toplumsal huzurun altyapısıdır.  Hukuka olan güvenin azalması, doğrudan insanların, ekonomik, siyasi ve sosyal yaşamı ve toplumsal huzuru etkiler.

Hukuk Haklar ve Yurttaşlık (Hemşehrilik) Çalışma Grubu gönüllüleriyle, merkezi ve yerel yönetim, baro, kent konseyleri, üniversiteler, ADAMOB (Adana Akademik Meslek Odaları Birliği), sivil toplum kuruluşları ve kurumlar iş birliğinde toplumda hukukun üstünlüğünü ve hak arama bilincinin yerleştirilmesine katkıda bulunmak, temel hukuk bilgileri ve haklar konusunda vatandaşları bilgilendirmek, bireyleri bilinçlendirmek, hak arama özgürlüğünün işler hale gelmesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapar. Ayrıca kentimizde yaşayan hemşerilerin kentle olan sosyal bağlarını güçlendirmek, kendilerine şehrin bir parçası olduklarını hissettirmek ve şehrin her türlü sorunlarını birlikte çözmek ve fikir alışverişlerini devamlı kılmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütür.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

Adana Kent Konseyi Hukuk, Haklar ve Yurttaşlık (Hemşerilik) Çalışma Grubu kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Temel hukuk bilgilerinin anlatımı için kamuoyuna seminerler, bilgilendirme toplantıları yapmak.
  • Yurttaşların hemşerilerin kente olan sosyal bağlarını güçlendirmeye yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, farkındalık yaratmak.
  • Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olmak amacıyla kentteki kuruluşlar ile halkın arasında iş birliği bilincini güçlendirmek, çağdaş ve teknolojik yöntemlerle kent güvenliği anlayışını geliştirmek için çalışmalar yapmak,
  • Toplumsal yapıyı oluşturan aile, eğitim, ekonomi gibi temel kurumların ve bu kurumlar arası ilişkilerin kent ölçeğinde analizinin yapılması, güncel sosyal olayların ve problemlerin irdelenerek kentsel yaşamda katılımın ve kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapmak,
  • Düşünen, sorgulayan, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak projeler yapmak.

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

  • İlçe Kent Konseyleri
  • Üniversiteler
  • Konu ile ilgili çalışma yapan STK’lar

Adana Barosu