AMAÇ VE KAPSAM;

Dünya sağlık örgütü verilerine göre her yıl dolaşım sistemi hastalıkları, kanser, diyabet ve solunum sistemi hastalıklarından 35 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Oysa bu hastalıklar önlenebilir niteliktedir. Bunun için zararlı alışkanlıklardan kurtulmak, sağlıklı beslenmek, fiziksel hareketliliğimizi artırmak yeterli olacaktır.

Yapılan çalışmalar, özellikle fiziksel hareketsizliğin, dünya genelindeki ölümlerin %6’sından sorumlu olduğunu göstermektedir. Meme ve kolon kanserlerinin %21-25’inin, diyabetin %27’sinin ve kalp hastalığının %30’unun ana nedeni fiziksel hareketsizlik olarak gösterilmektedir. Obezitenin en önde gelen nedenlerinden birinin de fiziksel hareketsizlik olduğunu ve obezite eğiliminin özellikle çocuklarda alarm verici düzeye geldiğini sağlık bakanlığımızın verilerinde ve bu konudaki çalışmalarında görmekteyiz.

Toplumun sağlığa ve spora olan duyarlılığı konusunda insanların bilişsel düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlayarak sağlık ve spora önem veren toplum vurgusuna dikkat çekmeyi hedeflemektedir.

Adana Kent Konseyi Halk Sağlığı ve Spor Çalışma Grubu kentimizde var olan öncelikli sağlık sorunlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek; insanların ve tüm canlıların daha güzel bir çevrede sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için insanlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yapmak. Sağlık ve Spor konusunda dikkat çeker ve toplu fayda sağlayacak ölçekli çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

İnsanların başta egzersiz olmak üzere genel ve özel kuralları, sağlık için yapılması gerekenleri ve bunların yönetim ilkelerinin eğitimi ile değişik yaş gruplarına hareket eğitiminin verilme yöntemlerini belirleme çalışmalarını yürütmek. Hepsini özetleyecek en genel tanımlama bu olsa gerek.

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

Adana Kent Konseyi “Halk Sağlığı ve Spor Çalışma Grubu” kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Çalışma grubu üyeleri merkezi yönetim ve yerel yönetimin yanı sıra ilgili STK, dernek, vakıflarla görüşerek öncelikle kentin sağlık sorunlarının tespit edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve tespit edilen bu sağlık sorunlarının nasıl giderileceği ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu sağlık sorunlarına yönelik görüşme sağlanan kurumlarla birlikte projeler üretmek ve toplumun faydasına yönelik işler ortaya koymak.
 • Topluma yönelik koruyucu sağlık ve spor hizmetlerini arttırmak,
 • Aileye hekimliği hizmetlerinin il düzeyinde tanıtımını yaparak halkı aileyi hekimliği hizmeti konusunda bilinçlendirmek,
 • Belediye ve Adana Tabip Odası ile ortak bir çalışma yürüterek yoksul kesimlere yönelik geniş kapsamlı bir sağlık taraması yapılması.
 • Kentteki sağlık sorunlarının giderilmesi konusunda sporun ne kadar önemli olduğunu anlatan ve bu konuya ilişkin toplumda farkındalığı arttırmaya yönelik seminerler, paneller, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar ve toplantılar düzenleyerek bunun sonucu olarak toplumdaki insanlarımızı bu konuyla ilgili daha bilinçli hale getirmek,
 • Özellikle büyükşehirlerde hareketsiz yaşamdan ve şehrin getirdiği diğer olumsuz etkilerden kaynaklanan hastalıklar ve rahatsızlıkları önlemek için kent insanının, sıkıntı yaşamadan rahatlıkla spor faaliyetlerini yerine getirebilmesi için şehrin yeterli düzeyde spor tesislerine sahip olup olmadığına yönelik incelemelerde bulunup raporlandırmak. Bu incelemeler sonucu çıkarılan rapor ile eksiklerin tedarik edilmesi ile ilgili çalışmaları önermek ve yapılan faaliyetleri takip ederek tekrar raporlandırmak.
 • Kentin spor altyapısındaki eksiklikleri ortadan kaldırarak sporun tabana yayılmasına imkân veren park etkinlikleriyle kent hayatına renkli bir uygulama katmak,
 • Gelecek dönemde de kente sportif bir kimlik kazandırmak ve spor altyapısının gelişimine destek olmak amacıyla, spor tesislerine ve sporculara yatırım yapılmasına destek olmak.

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

 • Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü
 • Adana Sağlık İl Müdürlüğü
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Adana Tabip Odası
 • Adana Diş Hekimleri Odası
 • Spor Kulüpleri