AMAÇ VE KAPSAM;

Destek ve Kaynak Çalışma Grubu Kent Konseylerinin STK, dernek, vakıf, merkezi yönetim, yerel yönetim ile yapmış olduğu etkinliklerde Konseylerin bütçelerinde maddi ve manevi eksiklik, aksaklık yaşanmaması amacı ile kurulmuştur. Grubun diğer amacı ise konseyin ayırt edici özelliklerini korumak ve geliştirmek için STK, Vakıf, derneklerin yanı sıra konseyin diğer paydaşları ile ortak projeleri sıkıntısız bir şekilde geliştirmektir.

Adana Kent Konseyi destek ve kaynak çalışma grubu Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen gönüllülük esasına göre oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapıları olan çalışma grubudur. Adana Kent Konseyi Destek ve Kaynak Çalışma Grubu Kent Konseyleri arasındaki ve her Kent Konseyinin kendi içerisindeki bilgi akışı iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik teknik destek sağlanmasını Hedeflemektedir.

Kent Konseyinin etkin ve olabildiğince esnek bir şekilde Faaliyette bulunmasını sağlayacak uygun mali kaynaklara ve aynı katkıları ulaşabilmesi gerekmektedir. Bu mali kaynaklar ile bunlara eşlik etmesi beklenen ofis alanı ve donanımı, destek personel, araç gereç gibi diğer katkıların büyük ölçüde ilgili belediye tarafından sağlanması yalnızca gerekli değil aynı zamanda Yerel yönetimin rolü ve işlevleri açısından kaçınılmazdır. Bununla birlikte “Ortaklık” Yaklaşımı kapsamında teşvik edilmesi ve buna yönelik düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

 • Kent Konseyleri ile ilgili bilgilerin, uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde bir “Bilgi Santral” işlevini görebilecek şekilde derlenmesi ve paylaşımı,
 • Kent Konseylerinin kendi hedefleri doğrultusunda işlem görmelerini desteklemek amacıyla, özellikle belde halkının yoksul ve diğer dezavantajlı kesimlerinin temsilini ağırlık verilecek şekilde Kent Konseyleri için bir iletişim stratejisi geliştirilmesi,
 • Kent Konseyleri ile ilgili bilgilerin uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde derlenmesi ile ilgili başka bir çalışma da eğitim ve bilgilendirme amaçlı çeşitli yayınlar ve görsel ana malzemelerin hazırlanmasını sağlamak,
 • Kent Konseyleri arasındaki ve her Kent Konseyinin kendi içerisindeki bilgi akışı iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik, Kent Konseyi ile ilgili bilgilerin uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde bir bilgi santrali görevi görebilecek şekilde toparlanmasını ve paylaşımını sağlamak için özel amaçlı bir web sitesinin kurulması,
 • Kent Konseyleri ile ilgili bilgilerin uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde derlenmesi ile ilgili başka bir çalışma da eğitim ve bilgilendirme amaçlı çeşitli yayınlar ve görsel ana malzemelerin hazırlanmasını sağlamak,
 • Konseylerin ilgili giderlerinin, harcamanın konusu dikkate alınarak, başta sosyal ve kültürel işlemlerden sorumlu birim olmak üzere belediyenin ilgili bir birimi veya birden çok birimince karşılanması, (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gibi)
 • İlgili giderlerin birimler arasında paylaştırılması yerine, doğrudan başkanlık Özel Kalem bütçesinden karşılanması veya
 • Belediye bütçesinde üçüncü düzey fonksiyonel sınıflandırma altında yer alan gider kalemlerinden herhangi birisinde, dördüncü düzeyde bir proje hesabı açılarak, Kent Konseylerine ayrılan ödeneğin ve ilgili harcamaların bir bütün olarak izlenebilmesini sağlamaktır.

 

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

 • Adana Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
 • Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Adana Grafik Tasarımcılar Derneği