AMAÇ VE KAPSAM;

“Adana Kent Konseyi Çevre ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu” kent konseyine üye kuruluşlar tarafından yönlendirilen kişilerin gönüllü katkılarıyla faaliyet gösterirler.

İnsanların sağlıklı bireyler olarak varlıklarını sürdürebilmeleri, yaşadıkları doğal çevre ile ilişkilidir. Şüphesiz ki insanlığın yegâne yaşam alanı olan çevrenin korunması herkesçe büyük önem teşkil etmektedir.

Çalışma Grubu Çevre Hakları gönüllüleriyle beraber merkezi ve yerel yönetimi ile ilgili dernek, STK ve vakıflarla birlikte; içinde çevresel ve toplumsal ekonomik göstergeleri dikkate alarak yeryüzünde arazinin korunması, ağaçlandırma erozyonla mücadele, sürdürülebilir tarım su kaynakları ve su kalitesinin korunması, insanın varlığını tehdit eden çevresel konularda halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Çalışma Grubu Hayvan Hakları ise aktif dernekler ve bireysel olarak katkı sunmak isteyen gönüllülerden oluşur. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve hayvan hakları ile ilgili toplumdaki bilinçlenmeyi arttırıcı çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

 

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

Adana Kent Konseyi Çevre ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi ve duyarlılığının artırılması için sürekli eğitim seminerlerinin verilmesi,
 • Gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan Sokak düğünlerinin mahalle çalışma grupları ile ortak kurallar belirleyerek çözüm getirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.
 • Evsel atıkların ayrıştırılarak toplatılması ile ilgili toplumu bilinçlendirecek çalışmaların yapılması. (Belediye öncülüğünde bir pilot bölgenin belirlenerek mahalle muhtarı ve apartman yöneticileri ile sakinlerinin katılımıyla sürekli eğitim ve seminerlerin verilmesi ve bunun genele yayılması),
 • Çevreye gelişi güzel atılan atıklara yönelik proje yapılarak ilgili gönüllü kuruluşların yanı sıra merkezi yönetim ve yerel yönetimle birlikte bu atık kirliliğinin titizlikle ve sürekli olarak ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • İlimizde “Pazar Yerleri” incelendiğinde; soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken süt ürünleri, yufka, balık, et ürünleri ile kapalı ortamda bulundurulması gereken; baharat, salamura ürünleri, kuru meyve ve sebze gibi ürünlerin açıkta satışa sunulduğu görülmektedir. Bu tür ürünler için pazar yerlerinde gıda güvenliği şartlarının sağlandığı uygun alanlar oluşturulması. Bununla birlikte pazar alanlarının gerek pazar esnafı ve gerekse tüketiciler açısından konum, yerleşim ve açık kalma süreleri bakımından uygun hale getirilmesi için kamuoyu oluşturulmasını desteklemek.
 • Hava kalitesi ölçüm istasyonlarından yıl boyunca alınan veriler değerlendirildiğinde, hava kirliliğine neden olan parametrelerin sınır değerleri aştığı ve kentimizde hava kirliliği olduğu tespit edilmiştir. Kentlerde temiz hava sirkülasyonu sağlama ve hava kirliliğini önleme özelliklerine sahip yeşil alanlar sürekli müdahale sonucu azalmaktadır. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının olması gereken 10m2’nin çok altında olan kentimizde; mevcut yeşil alanların korunması, yeşil alan miktarının arttırılması gerekmektedir. Çevrenin bilimsel olarak izlenmesi, çevre izleme çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve izlenen çevre kalite raporları doğrultusunda gereken önlemlerin alınmasının sağlanması,
 • Kentimizde ısınma amaçlı ve sanayide yakıt olarak doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması, doğalgazın ulaşamadığı yerlerde kalori değeri yüksek ve kirletici emisyonları düşük yakıtların kullanımı teşvik edecek çalışmaları desteklemek.
 • Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırılmanın arttırılması, beslenme noktalarının resmi olarak belirlenmesi, hayvan teslim edilmesi ve hayvan sahiplendirilmesinin prosedür çerçevesinde altına alınması, sokak hayvanlarıyla temas kuracak profesyonel bir ekip oluşturulması ve sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için projeler oluşturmak ve bu projeleri hayata geçirmek.

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

 • Adana Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Tema Vakfı
 • TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi
 • TMMOB Orman Mühendisleri Odası Adana Şubesi
 • Adana Veteriner Hekimler Odası
 • Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği (ÇETKO)
 • Adana Çevre Gönüllüleri Derneği
 • Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği

Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği