Saydam, Katılımcı Ve Akıllı Kent

AMAÇ VE KAPSAM;

Kentliyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, problem önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılımını sağlayan; Şeffaf, Katılımcı, Üretken yerel yönetim oluşumunu hayata geçmesinde katkıda bulunmak.

Katılımcı kentli profilini öne çıkartmak ve kentliye daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile yerel yönetimlerde bulunan iletişim merkezi hizmet sunumunu takip ederek raporlandırmak ve yurttaş memnuniyeti ve halkla ilişkiler başta olmak üzere yerel yönetim personellerinin verimliliği arttıracak çalışmaları desteklemek.

Tüm yurttaşların refah seviyesinin artırılması; iş olanakları ya da en azından yeterli bir gelirin oluşturulması, yeteri sayıda ve yaşanabilir seviyede konut, eğitim, sağlık ve ulaşım yanında, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmaktan geçmektedir. Gelir ve fırsat eşitliğini artırarak çeşitliliğe değer veren, doğaya ve hayvan haklarına saygılı, demokrasiyi savunarak yerel yönetimlere önem veren ve dolayısıyla yurttaşların bu sürece dahil olmalarını teşvik eden adil bir toplum oluşturmak.

 

HEDEFLER İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER;

Çalışma Grubunun yapacağı faaliyetler;

  • Yerel Yönetimlerin çalışmalarında, tüm kurumlar ile ortak çalışma ve etkinliklerini yürütmek ve gerçek anlamda temsili değil odak çalışmalar ile tam bir katılımcı anlayışla kurumun tüm kitlesinin bilgi birikimi ve taleplerini Yerel Yönetim çalışmalarına taşıyabilecek yapılar kurarak kurumların süreçlere katılımını desteklemek.
  • MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Mobil Uygulamalar ve Vatandaş Odaklı Etkileşimli Uygulamaların Adana’ya kazandıracak faaliyetleri desteklemek.
  • Vatandaşların zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde her türlü platformdan belediyeye ulaşabilmesi ve hizmet alabilmesi için E-Belediye, Kent Rehberi, T-Belediye, Kiosk, Mobil Belediye, Elektronik imza, gibi sistemler ile iletişim kanallarının sayısı arttırabilecek çalışmalar yapmak.
  • Yerel Yönetimlerin Akıllı Kent sistemi çalışmalarını destekleyerek; Yerel yönetim hizmet önceliklerinin doğru ve güncel bilgilere dayalı ihtiyaçları tam olarak belirlenmesi. Bilgiye dayalı Stratejik Plan yapabilme ve Bilgiye dayalı yönetim sürecinin başlaması için çalışmaları organize etmek.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

  • Adana Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü
  • TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
AKILLI KENT ve AKILLI KONSEY ÇALIŞMA GRUBU
SIRA KURUM ADI SOYADI E-POSTA
1 ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ferhat GÖLLER f.goller@adana.bel.tr
2 TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü Eda YALÇINER koksaleda@hotmail.com
3 Adana İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İbrahim TOPRAK ibrahim.toprak@icisleri.gov.tr
4 Çukurova Kalkınma Ajansı Aslı ŞEKEROĞLU
5 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana Temsilciliği Hilal BOĞA hilal.boga@bmo.org.tr
6 Sıfırdan Bire Bilişim Kooperatifi Perihan TIRAŞ perihantascilar@gmail.com
7 Çukurova Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Yoldaş ERDOĞAN yoldaserdogan@gmail.com
8 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Nuşin UNCU nusin80@gmail.com
9 Bireysel Katılım – Bilgisayar Mühendisi Serkan ULUTAŞ serkanulutas001@gmail.com
10 Bireysel Katılım Engin ÇELİK engcelik@yahoo.com
11 Bireysel Katılım – İnşaat Mühendisi Reha PINAROĞLU rehapinaroglu@gmail.com
12 Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ozan Veli TÜZÜN ozn59@yahoo.com
13 Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulu Yedek Üyesi Şahap CANOĞULLARI canogullarisahap@gmail.com
14 Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği (ÇÜBİTED)