AMAÇ VE KAPSAM;

Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi; YG-21 ilkeleri ve Gündem:2030 doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi ve yönetime aktif olarak katılabilmeleri amacıyla oluşturulmuş demokratik bir platformdur. Çocuk Meclisi, çocukların demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmeleri ve kendi eylem planlarını oluşturarak sosyal hayattaki rollerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır. Çocuk Meclisi’ni 7 – 16 yaş arasındaki çocuklar oluşturur. Bireysel katılımcılardır. Çocuk hemşerilerden oluşur. Meclis toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma hakları yoktur.

 

HEDEFLER İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER;

Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin Yürütme Kurulunun yapacağı faaliyetler;

 • Üyelik işlemlerini izler, kayıt altında tutar.
 • Yukarıda amaç ve kapsamda yer alan hedeflere ulaşılmasını temin için programlar hazırlar, çalışma gruplarıyla organize halde uygulanmasını temin eder.
 • Yasa, Yönetmelik ve Yönerge’de yer alan ilke ve esaslara uyulması görevini yerine getirir.
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik ile iletişim sağlar ve ortak çalışmalar yapılmasını temin eder.
 • Kent Konseyi kararlarının Çocuk Meclisi ile ilgili olanlarını yaşama geçirir.
 • Ulusal ve uluslararası platformların ilke kararlarını, hedeflerini takip eder, o platformlarda ortaya çıkan önerilerin Adana özelinde yaşama geçirilmesi çalışmalarını yapar.
 • Kent Çocuklarının, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak,
 • Çocukların çevre duyarlılığını arttırarak “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dâhilinde çalışmalar yapmak,
 • Adana Çocuklarını, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek,
 • Çocukların kentlilik bilincini geliştirmek,
 • Çocukların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
 • Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamak,
 • Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlamak,
 • Çocukların dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği uğraş ve ilgi alanları yaratılması, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları düzenlenmesi.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR;

Yürütme Kurulu Toplam 15 üyeden teşkil edilir. Bu Üyeler aşağıdaki kurumlardan belirlenir.

 • İlköğretim Okullarından (5 Temsilci)
 • Çocuklarla İlgili Çalışmalar Yapan Sivil Toplum Kuruluşlarından (4 Temsilci)
 • İl Sosyal Hizmetlere Bağlı Kurumlardaki Çocuklardan (2 Temsilci)
 • YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (1 Temsilci)
 • PİO (Pansiyonlu İlköğretim Okulu) Öğrencilerinden (1 Temsilci)
 • Çıraklık Okullarından (1 temsilci)

Engelli Okullarından (1 temsilci)