AMAÇ VE KAPSAM;

8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe giren “KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ” kapsamında 6.Maddesinin b, c, d ve e bendinde belirlenen, konseyinin görevleri kapsamında “BİLİMİ VE TEKNİĞİ HALKIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN, TÜM ÇABALARI GÜÇLENDİRMEK” esası ile bir bakış açısı oluşturmak ve gerekli akademik çalışmaları yaparak Konsey Yürütme Kuruluna ve Konsey Çalışma Gruplarına akademik destek sağlamak.

HEDEFLER İÇİNYAPILACAK FAALİYETLER;

ADANA KENT KONSEYİ’nin belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli gördüğü konularda;

  1. Araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek,
  2. Yayın faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemek,
  3. Akademinin faaliyet alanlarında danışmanlık ve bilgiye ihtiyacı olan hemşerilere bilgi desteği sunmak,
  4. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, değişim programları, inceleme gezileri düzenlemek,
  5. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler; doğrudan kendi amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan kültürel etkinlikler, festivaller ve yarışmaları düzenlemek, desteklemek ve teşvik etmek,
  6. Toplumun değişik katmanlarına ulaşabilen yeni faaliyet alanları açmak, iletişim yaklaşımları geliştirmek, kentin bütünü için parçalanmamış bir bütüncüllük (bağ) oluşturma alanında çalışmalar yapmak,
  7. Eğitim, tanıtım ve sunum etkinliklerini yapmak ve yaptırmak,
  8. Kentsel, endüstriyel ve her türlü diğer tasarım projeleri hazırlamak, hazırlatmak,
  9. Akademi ile Konseyin amaçlarına uygun olan diğer görevleri yerine getirmek.

Adana’da bulunan Üniversitelerde ADANA KENT KONSEYİ çalışmalarına katkı koymak isteyen akademisyenleri belirlemek için Konsey Yürütme Kurulu özel çalışmalar yapacaktır.

Bilim kurulunda yer alacak akademisyenler ile periyodik toplantılar düzenlenecek. Konsey tarafından yapılacak tüm etkinliklerde bilim kurulunun görüşlerine başvurulmasını sağlayacak bağ kurulacak.