AMAÇ VE KAPSAM;

8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe giren “KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ” kapsamında 8.Maddesinde belirlenen, konseyi oluşturan her bir üye gruplar ile ilişkileri koordine eden Yürütme Kurulu sorumluluğunda (istişare) danışma kurulları oluşturmak.

Konseyin çalışmalarında yeni üye olmak isteyen kurumların belirlenmesi, önerilmesi ve örgütlenme çalışmalarını koordine etmek.

HEDEFLER İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER;

ADANA KENT KONSEYİ’nin Adana için yapacağı çalıştay, etkinlik, söyleşi, panel vs.. tüm kurumların temsiliyetlerini sağlamak. Temsil edilen kurum içinde de KENT KONSEYLERİ MASASI (Çalışma grubu, Komisyonu vs…) oluşturulmasını sağlayarak tüm üye yapısının ve dinamiklerini sürece dahil olmasını sağlamak.

 • Yürütme Kurulunda aşağıdaki Danışma Kurullarını (Platformları) oluşturularak görev paylaşımlarının yapılması.
  1. VALİLİK (MERKEZİ TEŞKİLATLAR)
  2. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  3. ÜNİVERSİTELER
  4. KENT KONSEYLERİ
  5. MUHTARLAR (MAHALLE MECLİSLERİ)
  6. SENDİKALAR
  7. AKADEMİK MESLEK ÖRGÜTLERİ
  8. MESLEK ÖRGÜTLERİ
  9. DERNEKLER
  10. VAKIFLAR
  11. NOTERLER
  12. SİYASİ PARTİLER
 • Her yürütme kurulu toplantısında danışma kurullarının yapmış olduğu çalışmalar hakkında görüşülmesi.