Sivil Toplumda İyi Yönetişim Eğitimi başlıyor

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Eğitimi başlıyor

Adana Kent Konseyi, Argüden Akademi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Sivil Toplumda İyi Yönetişim Eğitim Programı 7 Eylül'de başlıyor!

Adana Kent Konseyi, İstanbul merkezli Argüden Yönetişim Akademisi ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Sivil Toplumda İyi Yönetişim" konulu, ücretsiz eğitim programı düzenlenecek. 7 Eylül'de başlayacak olan program, 6 Ekim'de sona erecek.

Sivil Toplum çalışanlarını hem teorik, hem uygulamalı hem de yasal bilgilerle donatmak amacıyla düzenlenecek olan program 11 gün ve 22 dersten oluşacak. Her dersi üçer saat sürecek olan eğitim beş haftada tamamlanacak. Eğitime devamlılık gösteren katılımcılara Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) imzalı sertifikalar takdim edilecek.

24 Mayıs 2017'de düzenlenen tanıtım toplantısı doğrultusunda geliştirilen eğitim şu konuları içerecek:

- Yönetimden Yönetişime: Sivil Toplum Yönetişimi
- Modern Devlet ve Sivil Toplumun Rolü, Sivil Toplum Teorileri
- STK’ların Toplumdaki Gelişen Rolleri: Aktivizm, Savunuculuk, Sosyal Sorumluluk
- Yönetişim Kalitesinin Ölçülmesi: Yönetişim İndikatörleri (Vaka Çalışması)
- Sivil Toplum İçin İnsan Kaynakları Yönetimi
- Yönetim Kurullarının Seçimi ve Sorumlulukları
- Sivil Toplumda Güven Oluşturulması
- Finansal Sürdürülebilirlik: Kaynak Geliştirme ve Kaynakların Doğru Kullanımı
- Finansal Sürdürülebilirlik: Bakanlık ve Kalkınma Ajansı Hibeleri
- ‘Vatandaş-Sivil Toplum' İlişkisinin Gelişimi ve Paydaş Katılımı
- Sosyal Sermaye
- Sivil Toplumda Stratejik Planlama
- Sivil Toplum Liderleri İçin Yasal Yükümlülükler: Denetim Perspektifi
- Sivil Toplum Liderleri İçin Yasal Yükümlülükler: Mevzuat ve Uygulama
- Sivil Toplumun Kamu, Özel Sektör ve Diğer STK'larla İşbirliği
- Karar Verme Sürecinde Şeffaflık
- İcra Kurulu / Yönetim Kurulu Uygulama Çalışması
- Sivil Toplumda Etik ve Uyum
- Sivil Toplumda Etki Analizi
- Kurumsal İletişim Araçları
- Entegre Düşünce ve İyi Yönetişim
- Gelecek Trendleri ve Zorlukları: Demografi, Göç, Kaynak Sıkıntıları, Küresel Isınma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

KİMLER KATILABİLİR?
Sivil toplumda görev alan yöneticiler/yönetici adayları, sivil Toplum aktivistleri, sivil toplumda kariyer yapmayı hedefleyen yeni mezunlar.

EĞİTİMİ KİMLER VERİYOR?
Sivil toplum liderleri, kamu liderleri, sivil toplum ruhuna gönül vermiş özel sektör profesyonelleri, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerindeki akademisyenler.

21 Ağustos 2017 tarihine kadar www.adanakentkonseyi.org.tr adresindeki başvuru formu doldurularak eğitime başvurulabilecek. Eğitime kabul edilen katılımcılara iletişim bilgileri aracılığıyla geri bildirim yapılacak.

Programla ilgili daha detaylı bilgi için:
www.adanakentkonseyi.org.tr
www.argudenacademy.org

Facebookta Paylaş