Halkın menfaati ve modern şehircilik için çalışıyorlar

Halkın menfaati ve modern şehircilik için çalışıyorlar

Adana Kent Konseyi Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu, planlı ve bilimsel şehircilik yolunda, kenti yönetenlere yol göstermek için önemli adımlar atıyor.

Adana Kent Konseyi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu, Kürek İhtisas Kulübü’nde bir araya geldi. Başkanlığını İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Nazım Biçer’in yaptığı oluşumun üçüncü toplantısına, önceki oturumlarda görüşülen konuların ana başlıklarda hatırlatılmasıyla başlandı. Nazım Biçer, gündem maddelerini açıkladı ve hafta içinde  gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Sürecinde Riskli Bina Tespiti ve Sorunları konulu panelle ilgili düşüncelerini aktardı.

Şehir Plancısı Enver Yılmaz, Seyhan İlçesi'nde 4 planlama bölgesini kapsayan alanda tasarlamış olduğu kentsel dönüşüm modelinin sunumunu yaptı. Sunum içeriğinde kompakt yapılaşma ve yoğunluk artırımı ile ilgili konulara yer verilirken, nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı alanı ve altyapı için yeterli miktarda alan ayrılabilmesinin önemine değindi.

ESAS OLAN HALKIN MENFAATİ

Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan da Adana’da yapılacak kentsel dönüşüm projelerinde halkın menfaatine uzlaşma esaslı dönüşümden yana olunmasının, pozitif bir yaklaşım olacağını vurguladı.

ADA BAZINDA UYGULAMA

Toplantıda kentsel dönüşüm uygulamalarının ada bazında hayata geçirilmesi noktasında da olumlu görüşler bildirildi.

KARAR VE ÖNERİLER

Adana Kent Konseyi Başkanı Ahmet Özen’in de hazır bulunduğu toplantıda
bazı kararlar alındı, önerilerde bulunuldu. Karar ve öneriler şöyle sıralanıyor:

-Kentsel dönüşüm modeli önerisinin en az 1 adada ve yüzde 50 üzeri yapılaşmış alanlarda uygulanması.

-İmar planları ve kentsel dönüşüm projelerinde verilen yoğunluğa göre DOP kesintisine gidilmesi ve kesinti adının “kamu alanı payı” olması. (Yol, yeşil alan, eğitim tesisi, dini tesis, resmi kurum, sağlık tesisi, sosyal ve kültürel tesisler için.)-Kentsel dönüşüm proje alanlarında “Kentsel Dönüşüm Özel Proje Alanları” belirlenmesi.-Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “Kentsel Estetik Kurulu” oluşturulması.

Karar ve önerilerin açıklanmasının ardından, bir sonraki toplantı için kentsel estetik kurul yapılandırılması ve kentsel dönüşüm modeli üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirilmesine karar verildi.

KATILIMCILAR

Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Üyeleri

Nazım BİÇER-İnşaat Mühendisleri Odası

Bekir KAMIŞLI-Mimarlar Odası

Gülcan ULUTÜRK-Şehir Plancıları Odası

Hasan ZENGİN-Şehir Plancıları Odası

Sinan Gül-Adana Büyükşehir Belediyesi

Mustafa ÇALIŞKAN-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Mustafa FİDAN VURSAVAŞ-Adana Yapı Müteahhitleri Derneği

Süleyman SÖNMEZ-Adana Sanayici İşadamları Derneği

Ceyhun BASKIN-Çukurova Genç İşadamları Derneği

Enver YILMAZ-Adana Genç İşadamları Derneği

Aytan KÖYLÜ-Mimar

Ekrem ASLAN-Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri

Ali ÇİÇEK- Adana Büyükşehir Belediyesi

Facebookta Paylaş