Demokratik Yönetim İçin Bir Araya Geldiler..

Demokratik Yönetim İçin Bir Araya Geldiler..

Adana kent konseyi ile Türkiye ekonomik ve sosyal etütler Vakfı ( TESEV ) iş birliğince düzenlenen ve
Adana Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında Adana’mız
da ki Sivil Toplum Kuruluşlarına bağlı yöneticilerin katıldığı toplantıya ilgi üst seviyede oldu.
Daha demokratik bir yerel yönetişim için sivil toplumun güçlendirilmesi ( model) projesi kapsamında
Adana’da STK-Belediye iş birliği değerlendirme raporu konulu yapılan yuvarlak masa toplantısına
Adana kent konseyi başkanı Ömer Güner Sazak , Türkiye Kent Konseyleri Birliği dönem başkanı ve
Adana kent konseyi genel sekreteri Ekrem Aslan, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Basın
daire Başkanı İsmail Güneş, Türkiye Kent Konseyleri Dernek Başkanı Necati Binici, TESEV Genel
direktörü Özge Aktaş Mazman ve TESEV araştırma direktörü Akif Burak Atlar konuşmacı olarak
katıldılar.
Türkiye cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından sivil toplum destek programı kapsamında
yürütülen Kamu Ve STK’lar arasında ki iş birliğinin güçlendirilmesi için ortaklıklar ve ağlar Hibe
programı kapsamında Model projesinin ilk aşamasında her proje için Kamu-STK iş birliği önünde ki
engeller ve fırsatların inceleneceği ve STK’ların yönetişim kapasitelerinin ele alınacağı değerlendirme
raporlarının taslak olarak hazırlanması hazırlanan rapor taslağının ilgili paydaşlarla birlikte istişare
edilen yuvarlak masa toplantısında Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Basın daire Başkanı
İsmail Güneş Adana’da ki STK’ların işlevleri mali durumları ve etki alanları hakkında detaylı bir çalışma
hazırladığı sunumu ile toplantıya katılım gösteren STK yöneticilerinin ilgilerini çekti.
Daha sonra soru cevap kısmına geçilen yuvarlak masa toplantısında Adana’lı STK yöneticleri kendi
faaliyetleri konusund yaşadıkları sıkıntılar ve önerileri ile toplantıya renk kattılar.

Facebookta Paylaş