Dünya Su ve Dünya Orman Günü Kampanyası

Dünya Su ve Dünya Orman Günü Kampanyası

21 Mart'ın Güney Yarımkürede sonbahar, Kuzey Yarımkürede ise ilkbaharın başlangıç günü olması nedeniyle 1971'de Avrupa Tarım Birliği ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü bu günü "Dünya Ormancılık Günü" olarak kabul etmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’nin on beşincisi olan Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi hedeflerinin yerelleştirilmesi bağlamında orman ve ekosistem ile ilgili farkındalık yaratma çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Dünyada suyun giderek artan önemine dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1992 yılında Rio de Janerio'da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda 22 Mart “Dünya Su Günü” olarak kabul edilmiştir. 22 Mart 1993 tarihinden bu yana Dünya Su Günü her yıl farklı temalarla kutlanmaktadır.

Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m3 olan ülkeler su zengini, 2.000 m3'den az olanlar su azlığı çeken, 1.000 m3'ten azı da su fakiri ülkeler arasında kabul edilmektedir. Bölgemiz su zengini olmayan bir bölgedir. Sayısal verilere göre, yaygın görüşün aksine, Türkiye su zengini bir ülke değildir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m3'tür ve Türkiye, kişi başına ortalama 1.500 m3 ile su azlığı yaşayan bir ülkedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyon olacağı öngörülmektedir. Mevcut kaynakların tamamının bozulmadan korunduğu varsayılsa bile 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.000 m3/yıl civarında olacağı söylenebilir. Bu sebeple Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli miktarda su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanılması gerekmektedir.

Bölgenin diğer ülkelerinde de durum iç açıcı değildir. Yapılan projeksiyonlara göre 2040’ta en fazla su sıkıntısı çekecek otuz üç ülkenin on dördü Ortadoğu’dadır. Halen Ürdün dünyada su kıtlığı en yoğun olan dördüncü ülkedir: kişi başına düşen su miktarı yılda 163 metreküptür. Birleşmiş Milletler verilerine göre Irak’ta altı milyon insanın temiz suya erişimi yoktur ve mevcut su kaynaklarının yüzde ellisi heba olmaktadır. Lübnan Ulusal Su Sektörü Stratejisi’nde yer alan rakamlara göre Lübnan’da kişi başına yılda 1200 metreküp su düşmektedir. Bu rakam, gelecek yıllarda Lübnan’ın su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer alacağını göstermektedir. Su ve doğal kaynak varlığı bölgede yaygın olan çatışma koşullarından olumsuz etkilenmekte; var olan sınırlı kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda gerekli tedbirler alınmasını engellemektedir.

Bu kapsamda altıncı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi “herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması, yerel halkların su ve sıhhi koşullar yönetiminin geliştirilmesine katılımlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi”; On dördüncü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ise “okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma için korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması” olup su kaynakları ve onların korunması ile doğrudan ilgilidir. Gezegenimizin korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda farkındalığın yaratılması adına Dünya Ormancılık Günü ve Dünya Su Günü önemli birer referanstır.

Kampanya kapsamında sosyal medyada #GezegenimizGeleceğimiz #YerelinÇağı #DünyaOrmancılıkGünü #DünyaSuGünü #SKH6 #SKH14 #SKH15 hashtagleri kullanılacaktır.  

Facebookta Paylaş