Adana Kent Konseyi\'nden Göçle Gelenler Çalıştayı

Adana Kent Konseyi\'nden Göçle Gelenler Çalıştayı

 

Adana Kent Konseyi, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle, Suriyeli sığınmacıların yasal statüleri, barınma, çalışma ve eğitim hakları konularında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı 'Göçle Gelenler' çalıştayı düzenledi. 

Adana Kent Konseyi ve Adana Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli sığınmacılar konusundaki sorunları 'Göçle Gelenler' çalıştayı ile masaya yatırdı. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum, kuruluş temsilcilerinin yer aldığı ve Adana Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Adnan Gümüş moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın ilk oturumunda, mültecilerin yasal statüleri ve güvenlilik durumları ele alınırken, ikinci  oturumda eğitim, barınma ve çalışma koşulları tartışıldı.

MEVCUT DÜZENLEMELER YETERSİZ

Suriyeli mültecilerin yasal statüsü ve kabul koşullarıhakkında bilgi veren Çağ Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tevfik Odman,Türkiye'de mülteciler ile ilgili yasal düzenlemeler konusuna değindi.Ülkesinden zorla kitlesel halde kaçan yoğun nüfus hareketine yönelik olarak yeni hazırlanan yasa hakkında bilgi veren Odman, "Yasada barınma merkezlerinden bahsedilmesine rağmen, geçici koruma merkezlerinden hiç bir şekilde bahsedilmemektedir. Kayıt dışı Suriyelilerin sayısı, kayıtlı olanlardan daha fazla.Kayıt dışı olanların nasıl bir sisteme tabi tutulacağı, kamplara sevkedileceği yasada  belirtilmiş olmakla beraber kampların yetersizliğine ilişkin geçici koruma merkezlerinin kurulma yetkisinin yerel yönetimlere bırakılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"MÜLTECİLERİN NASIL YAŞAYACAĞINA DAİR BOŞLUK VAR"

Mülteci hukuku ve mültecilerin haklarının korunması, Türkiye'de uygulanması konusunda bilgi veren İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı ve BM (Birleşmiş Milletler) Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler eski sorumlusu Metin Çorabatır, Suriye'den gelen mültecilerin sadece kamplar düzeyinde ele alınmasının yaratacağı sorunlara dikkat çekerek "Gerek Suriye'den,gerekse diğer ülkelerden gelen mülteci sayısı oldukça arttı. Ancak şimdi  bunları artık 3'ncü bir ülkeye yerleştirmek söz konusu değil. Türkiye'de bu insanların nasıl yaşayacağına dair hukuki bir boşluk var. Türkiye 2014’te devreye giren genel müdürlükle bu sorunu hızla gidermeye çalışıyor. Ayrıca kaçak yollarla oluşan bir nüfus hareketinin önlenememesi, Avrupa ülkelerinin Suriye kaynaklı nüfus hareketine olan yaklaşımları ve özellikle de coğrafi kısıtlama en önemli sorunlar olarak karşımızda durmakta" dedi.

MEVCUT KAYIT SİSTEMİ, ARAŞTIMALARA ENGEL 

Mültecilerin kayıt altına alınmasında yaşanan sorunlara değinen ve Güvenlik Stratejileri Araştırmaları Merkezi adına konuşan emekli Emniyet Müdürü Tahsin Şensoy, "Kamp dışında yaşayan Suriyelilerin kayıt altına alınmasında erişim zorluğu, kayıtların beyana dayalı oluşturulması ve mükerrer kayıt sorunu var. Kayıt altına alınanlarda da en önemli sorun ise demografik ayrıntıların olmaması.Bunlarda sorunların çözümü için yapılacak olan araştırmalara engel teşkil ediyor" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN, 'ÖNCE İNSAN' YAKLAŞIMI

Yerel yönetimlerin sorumluluklarının daha açıkça tanımlanması gerektiğine dikkat çekilen çalıştayda Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürü Zeynep Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şahin: "Başkanımız Hüseyin Sözlü ve birimlerimizin 'önce insan' yaklaşımı ile ciddi yardımlar yaptık. Suriyelilere, Adana Valiliği ile koordinasyon ile ciddi anlamda gıda kolisi yardımında bulunduk. Bu yardımın dağıtımı konusunda muhtarlardan yardım aldık. Büyükşehir olarak uymakla yükümlü olduğumuz yönetmelikler var ve bu yönetmeliklerin kapsamı dışında Suriyelilere yapabildiğimiz yegane yardım şimdi bu modelde" dedi.

KONUNUN UZMANLARI KONUŞTU

Adana Kent Konseyi Başkanı Ahmet Özen, Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan, Adana Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Semra Sakar, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Güner Sazak, Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zeynep Cennet Ünal'ın da katıldığı kapalı oturum olarak düzenlenen çalıştayda, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Çiğdem Aksu Çam; Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları; Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Murat Koç; Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yard. Doç.Dr. İsmail Güneş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Öğr. Gör. Deniz Cengiz  ve TÖMER Müdür Yardımcısı Serhat Koçak yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Facebookta Paylaş