"Somut Olmayan Kültürel Miras" fotoğraf sergisi açıldı

"Somut Olmayan Kültürel Miras" fotoğraf sergisi açıldı

Adana Kent Konseyi Halk Kültürü ve Çalışma Grubu Fotoğraf Sanatçıları tarafından Adana’nın ilçeleri ve köylerinde yapılan saha çalışmasında Adana’nın geleneksel kültürü ile ilgili konular fotoğraflanarak tespit edildi.

Yüzyıllar boyunca uygulanan ve toplumun temel değerlerini teşkil eden, bugün kaybedilmeye başlanan işlevlerinin tekrar hatırlatılması; popüler kültür neticesinde değişen, kaybolan gelenek ve göreneklerin yerlerinde kayda alınması sonucunda gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir çalışma ortaya kondu.

Adana Kent Konseyi Halk Kültürü ve Sanatı Grubu üyesi 41 fotoğraf sanatçısı tarafından gerçekleştirilen “Somut Olmayan Kültürel Miraslarımız” adlı fotoğraf sergisi, 75. Sanat Galerisi’nde Adanalıların ziyaretine açıldı.

Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü, Adana Kent Konseyi Başkan V. Ömer Güner Sazak ve fotoğraf sanatçılarının da katıldığı sergi, açılışında yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

320 bin kare fotoğrafın çekildiği çalışma neticesinde sergi salonunda sergilenen fotoğraflar ayrıca katalog niteliğinde bir kitap haline getirilerek çalışmanın kalıcı olması da sağlandı.

Açılışta konuşma yapan Vali Mustafa Büyük, Başkan Hüseyin Sözlü ve Adana Kent Konseyi Başkan V. Ömer Güner Sazak, kültürün önemine değinerek; “Kültür, bir milleti diğerlerinden farklı kılan yaşam biçimleri ve her milletin kendisine has olan milli değerleridir. Bilgiyi, sanatı, ahlakı, örf ve adetleri, insanın içinde yaşadığı toplumdan kazandığı bütün yetenek ve alışkanlıkları kapsayan, atalardan miras kalan maddi ve manevi değerler bütünü olan kültür; aynı zamanda millet kavramının temellerinden biridir. Bu değerler başka kuşaklara, başka zamanlara aktarılmadığında kültür olma özelliği kazamayacaktır. Kültürün başka zamanlara aktarılması için ise korunmasını elzem kılmaktadır.” dediler.

Küreselleşme neticesinde geleneksel kültürün kaybolmaya yüz tuttuğunu, kalanların bir kısmının deforme olduğunu, bir kısmının da asıl işlevlerinden uzaklaştığını belirten konuşmacılar, şu ifadeleri kullandılar:

“Küreselleşmenin süreciyle yalnızca sınırların ortadan kalkması ve ulus devlet formunun tehdit altına girmesi sonucu doğmamış; bunun yanı sıra kültürlerin de bulanıklaşması ve zamanla standardize olması tehlikesi günden güne daha şiddetli bir şekilde hissedilir olmuştur.

Bu tehdidin giderilmesi açısından kültürel mirasın öncelikle korunması ve akabinde kuşaktan kuşağa aktarılması büyük önem arz etmektedir.

Bu minvalde Adana Kent Konseyinin öncülüğünde gerçekleşen bu organizasyon somut olmayan kültürel mirası korumak; ilgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasa saygı göstermesini sağlamak; somut olmayan kültürel miras konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği, işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak açısından çok büyük bir adımdır.”

Facebookta Paylaş