Duyurular

ADANA KENT KONSEYİ SİVİL TOPLUM KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE EĞİTİMİ BAŞVURULARI

ADANA KENT KONSEYİ SİVİL TOPLUM KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE EĞİTİMİ BAŞVURULARI
Adana Kent Konseyi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kurumlarının işbirliği içerisinde
kentin ve sivil halkın sorunlarının tespiti ve &c[...]

Devamı»

Adana Kent Konseyi - Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği

Sivil toplum, Türkiye’de Tanzimat sonrası gelişmeye başlayan, batıya göre göreceli
olarak daha yeni bir olgudur. Sivil toplumun, ülkemizde demokratik yönetişimin ana
bileşenlerinden birisi olarak gündeme gelmesi, 1996’da İstanbul&rsq[...]

Devamı»

Eğitmenlerin Özgeçmişi

Dr. Yılmaz ARGÜDEN, Argüden Yönetişim Akademisi
Argüden Yönetişim Akademisi’nin Danışma Kurulu Başkanlığı’nı ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekte ve Boğaziçi Üniversitesi i[...]

Devamı»

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı Başvuru Formu

Sertifika programı başvuru değerlendirmesine ilişkin kriterler:
- Adana’ya kayıtlı bir sivil toplum örgütünde yer alıyor olmak veya bu alanda kariyer
hedeflemek (öğrenciler veya yeni mezunlar),
- Adana’da ikamet etmek,
- Sivil To[...]

Devamı»

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı

Sivil toplum, Türkiye’de Tanzimat sonrası gelişmeye başlayan, batıya göre göreceli
olarak daha yeni bir olgudur. Sivil toplumun, ülkemizde demokratik yönetişimin ana
bileşenlerinden birisi olarak gündeme gelmesi,
Devamı»