Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı Başvuru Formu

Sertifika programı başvuru değerlendirmesine ilişkin kriterler:
- Adana’ya kayıtlı bir sivil toplum örgütünde yer alıyor olmak veya bu alanda kariyer
hedeflemek (öğrenciler veya yeni mezunlar),
- Adana’da ikamet etmek,
- Sivil Toplum, Yönetişim (etkililik, adillik, sorumluluk, tutarlılık, katılımcılık, şeffaflık, hesap
verebilirlik), Kalkınma, Sürdürülebilirlik kavramlarına ilgi duyuyor olmak,
- Hassas gruplar, kentlilik bilinci, çevre, ayrımcılıkla mücadele ve toplumsal cinsiyet
alanlarında çalışma yürütmüş olmak,
- Tercihen en az 2 yıllık sivil toplum deneyimine sahip olmak,

Eğitim tamamıyla ücretsiz olup, başarılı katılımcılara sertifika verilecektir.
Her oturuma misafir dinleyici kabul edilmektedir.

Facebookta Paylaş