Eğitmenlerin Özgeçmişi

Dr. Yılmaz ARGÜDEN, Argüden Yönetişim Akademisi
Argüden Yönetişim Akademisi’nin Danışma Kurulu Başkanlığı’nı ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekte ve Boğaziçi Üniversitesi ile Koç Üniversitesi’nde strateji alanında misafir öğretim üyeliği yapmaktadır. Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyi’nin Başkanlığı, OECD Özel Sektör Danışma Kurulu’nun Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı, ekonomi konusunda Başbakan Başdanışmanı olarak görev yapmıştır. Ulusal Ağlar Danışma Kurulu Başkanı seçilerek dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact Yönetim Kurulu’nda görev almıştır. Dr. Argüden, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde hem birincilik, hem de öğrenci liderliği için Rektör Ödülü alarak, Doktora eğitimini ise The RAND Graduate Institute’dan Stratejik Analizler konusunda Üstün Başarı Ödülü alarak tamamlamıştır. Yönetişim, yönetim kurulları, strateji, iş mükemmelliği ve  kurumsallaşma konuları Dr. Argüden’in uzmanlık alanları arasında bulunmaktadır.  Akademi bünyesinde, “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı” kapsamında, “Yönetimden Yönetişime: Kamu Sektöründe Yönetişim ve Katılımcı Demokrasi” dersini vermektedir. 


Prof. Dr. Muhittin ACAR, Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 1989-1994 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda Planlama Uzmanı olarak görev yaptı. Yüksek lisans eğitimini ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nde “Üstün Başarı” ödülüyle 1995 yılında, doktora eğitimini Southern California Üniversitesi’nde “Akademik Başarı” derecesiyle 2001’de tamamladı. 2005 yılında Doçent, 2011’de Profesör oldu. Profesör Acar’ın başlıca araştırma ve eğitim konuları: koordinasyon, işbirliği ve ağbağlar (netvörkler); yerel ve bölgesel kalkınma ve idari kapasite geliştirme; sivil toplum ve üçüncü sektör; saydamlık, hesapverebilirlik ve yolsuzluklarla mücadele; yönetimde değişim ve demokratikleşmedir. Söz konusu alanlarda TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, BMKP ve OECD-SIGMA gibi kuruluşlar tarafından yürütülen ve/veya desteklenen farklı projelerde araştırmacı ve/veya danışman olarak görev yaptı. 2016’da Hacettepe Üniversitesi’nden “Bilimsel Başarı” ödülü aldı. Akademi bünyesinde “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı” kapsamında, “Çözüm Üretimi ve Uygulamalarda Performans Yönetimi ve Öğrenme Kültürü” dersini vermektedir.


Dr. Uygar ÖZESMİ, Good4Trust.org
Dr. Uygar Özesmi, Good4Trust.org'un, yani ekolojik ve sosyal açıdan adil bir gelecek yaratmak isteyen insanların bir araya geldiği bir türetim ekonomisi sisteminin kurucusu ve kışkırtıcısı, ayrıca Temel İhtiyaç Derneği'nin Murahhas Müdürüdür. Uygar, 2012'de Türkiye'de Change.org’u kurdu ve 2017'ye kadar Doğru Avrupa ve Batı Asya Direktörü olarak çalıştı. Daha önce Greenpeace Akdeniz Genel Direktörlüğü (2008-2012) ve TEMA Vakfı Genel Müdürlüğü (2006-2008) görevlerini yürüttü. BirdLife’ın Türkiye ortağı olan Doğa Derneği’nin 2002 yılında Kurucu Başkanlığını yaptı ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) de kurucuları arasında yer aldı. Sivil toplumda görev almadan önce Fulbright burslusu olarak çevre bilimlerinde Ohio State Üniversitesi'nde yüksek lisans ve MacArthur burslusu olarak Minnesota Üniversitesi'nde koruma biyolojisi, kalkınma ve sosyal değişim konusunda doktora yaptı. Devlet Bakanı Adnan Kahveci’nin danışmanlığını, Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü kuruculuğunu üstlendi. New York’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda (UNDP) çevre uzmanı olarak çalışt. Türkiye’nin ilk kitle kaynak projesi olan kusbank.org’u 2001 senesinde kurdu. 100'ün üzerinde bilimsel yayını ve bir kitabı olan Dr. Özesmi'nin Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilirlik Merkezi’nde dersi ve Açık Radyo 94.9’da hafta içi Gezegenin Geleceği programı devam etmektedir.


Burhan TAŞTAN, Kobirate
Kobirate Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak çalışan Taştan, bankacılık mesleğine Türkiye Garanti Bankası A.Ş’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve anılan bankada müfettişliğin yanı sıra Çukurova Bölge Müdürlüğü, Adana Kuru köprü, Adana Merkez, İstanbul Fındıklı şubelerinde şube müdürlüğü, Genel Müdürlük pazarlama müdürlüğü tekstil bölümünde de müdür olarak görev yapmıştır. 1995-2005 yılları arasında Türkiye’de diğer mali kurumlarda Genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Meslek yaşamı boyunca, Değişimde Kalite Yönetimi, Zaman Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Performans ve Verimlilik yönetimi gibi pek çok konularında eğitim ve seminerlere katılıp, başarı ile tamamlamıştır.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunu olan Taştan SPK tarafından verilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.


Pınar ILGAZ, ARGE Danışmanlık
1989 yılında Emlak Bankası’nda çalışma hayatına başlayan Ilgaz, Yönetici Adayı eğitim programını tamamladıktan sonra aynı bankada orta ve uzun vadeli yatırım kredileri değerlendirme biriminde çalışmıştır. Kredi inceleme uzmanı olarak girdiği Vakıf Finansal Kiralama A.Ş’ de daha sonra 3 yıl Finansman Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen ARGE Danışmanlık bünyesinde çeşitli kuruluşlara danışmanlık vermektedir. KalDer (Kalite Derneği) bünyesinde Mükemmellik Modeline ilişkin değerlendiricilik yapmaktadır. KALDER bünyesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kıyaslama Projesini Proje yöneticisi olarak gerçekleştirmiştir. Deneyim Alanları; İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyon Yapılanma, Kurumsallaşma, Toplam Kalite Yönetimi olan Ilgaz, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur.


Erkin ERİMEZ, ARGE Danışmanlık
Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Erimez, yine aynı üniversitede İşletme Master'ı ve Stratejik Ortaklıklar dalında İşletme doktorasını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Erimez, 1990 yılında Borusan Holding’de çalışmaya başladı. Borusan Holding bünyesinde 22,5 yıl boyunca; hazine yönetimi, kurumsal finansman, yatırım finansmanı, mali analiz, finansal risk yönetimi, şirket satın alma, yeniden yapılandırma, ticaret hukuku, şirket birleşme ve bölünme işlemleri, SPK, kurumsal yönetim, yurtdışı yatırımlar ve vergi alt yapısı, strateji, yeni iş geliştirme, sürdürülebilirlik, 6 sigma, kurumsal sekreterya, yönetim kurulu süreçleri konularında çeşitli sorumluluklar üstlendi. 6 Sigma kapsamında siyah kuşak oldu. 6 sigma kapsamında lojistik optimizasyonu, stok optimizasyonu, müşteri teslim performansının iyileştirilmesi ve planlama, yeni yönetim organizasyon yapısının kurulması ve hayata geçirilmesi konularında projeler yaptı. Sürdürülebilirlik yaklaşımının grup içinde oluşmasında etkin rol oynadı. 2013 yılında ARGE Danışmanlık bünyesine katılan Erimez'in deneyim alanları; Sürdürülebilirlik, Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsal Yönetim ve İş Geliştirme'dir.


Canan Ercan Çelik, Borusan Danışmanlık
Canan Ercan Çelik, ODTÜ İşletme Bölümü'nü 1987 yılında bitirdi. Profesyonel kariyerine aynı yıl PWC şirketinde başladı. 1990 yılında Borusan Holding’e katıldı. Yıllar içinde Mali Kontrol ve Planlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2006 yılında Holding Grup Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı olarak görev aldı. 2006 yılında Grubun halka açık şirketi Borusan Yatırım'ın Genel Müdürlüğü'nü de üstlendi. 2013 yılından beri Gruba yönelik ortak hizmetlerin ve uzmanlık servislerinin yönetiminden sorumlu olan Borusan Danışmanlık’ın YK Başkanlığını ve Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. Grup şirketleri çeşitli Yönetim Kurulları üyeliklerinin yanısıra, halen SKD Başkanı, Global Compact ve ERG Yönetim Kurulu üyesidir. Evli, bir kız, bir erkek olmak üzere 2 çocuk sahibidir.


Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı
1981 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında Indiana University Center on Philanthropy’den “Hayırseverlik Çalışmaları” alanında yüksek lisans derecesi aldı. Üçüncü Sektör kariyerine 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Genel Sekreteri olarak başladı. 1997 yılında, halen sürdürdüğü Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürlüğü görevine atandı. Vehbi Koç Vakfı’na bağlı tüm kurumların (Koç Lisesi, Koç Üniversitesi, Amerikan Hastanesi, Sadberk Hanım Müzesi, ARTER) yönetim kurullarında görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, TEMA, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Suna & İnan Kıraç Vakfı gibi üçüncü sektör kuruluşlarında mütevelli ve / veya yönetim kurulu üyesi olarak gönüllü çalışmalar sürdürmektedir. “Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim” isimli ilk kitabı Yapı Kredi Yayınlarından, 2012 yılında basılmıştır. “Az Gittik, Uz Gittik: Yeni Vakıfların Elli Yıllık Hikayesi” isimli ikinci kitabı yayın aşamasındadır.


Dr. Fatma ÖĞÜCÜ ŞEN, Argüden Yönetişim Akademisi
Dr. Fatma Öğücü Şen, Argüden Yönetişim Akademisi’nde araştırma programları yöneticisidir. Kariyeri süresince University of Greenwich gibi kurumlarda ve uluslararası çeşitli hibe kuruluşları tarafından desteklenen araştırma projelerinde yer almıştır. 2012 yılından bu yana uluslararası Journal of Applied Economics and Business Research dergisinde yönetici editörlük görevini sürdürmektedir. Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında başarı bursluyla, yüksek lisansı eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Finans alanında tamamlamıştır. Farklı istatiksel analiz programlarında uzmanlığı bulunan Öğücü Şen, işletme doktorasını muhasebe ve finans alt dalında, kurumsal yönetişim üzerine yazdığı teziyle tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde kurumsal yönetişim, paydaş analizleri gibi konularda yayınları bulunan Öğücü Şen, yayınlarını birçok uluslararası konferansta paylaşmıştır. Uzmanlık alanları arasında yönetişim, paydaş analizi ve Entegre Raporlama bulunmakla beraber, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından yayımlanan Türkiye’nin ilk Entegre Raporu’nun yazarlarındandır. 


Fikret TOKSÖZ, Argüden Yönetişim Akademisi
Argüden Yönetişim Akademisi’nin uzman gönüllüleri arasında yer almakta ve TESEV’de İyi Yönetişim programında çalışmaktadır. Toksöz, Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden almış, daha sonra TODAİE’de Kamu Yönetimi Uzmanlığı Programı’nı bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi’nde Yerel Yönetim üzerine yaptığı çalışmalarla tamamlamıştır. 1978-1980 yılları arasında Yerel Yönetim Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuş, bu görevi sırasında OECD'de Urban Management Unit Komitesi’nde Türkiye'yi temsil etmiştir. Sonrasında, Uluslararası Belediyeler Birliği’nde Başdanışmanlık, Marmara Belediyeler Birliği’nde Genel Sekreterlik yapmıştır. İyi yönetişim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kamu yönetimi konularında uzman olup, bu alanlarda çok sayıda araştırma, makale, kitap, eğitim ve konferans çalışmaları bulunmaktadır. Akademi bünyesinde, “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı” kapsamında “Kamu Yönetimine Güvenin Arttırılması” ve “Katılımcı Demokraside Yerel Yönetimlerin Rolü” derslerini vermektedir. 


Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Nail Öztaş, Hacettepe üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden 1996 da mezun olmuştur. 1997 yılında MEB yurtdışı bursluluk sınavını kazanarak gittiği ABD’de 1999 yılında University of Southern California’da Kamu Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini; 2004 yılında da aynı üniversitede Kamu Yönetimi Doktora eğitimini tamamlamıştır. Şubat 2007’de Gazi üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde Yardımcı Doçent, Ocak 2008’de Doçent, Haziran 2013’te profesör olmuştur. Prof Dr. Nail Öztaş, Gazi Üniversitesinde dekan yardımcılığı, sürekli eğitim merkezi müdürlüğü, yönetim kurulu üyelikleri gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur; 2017 Eylül ayından itibaren İstanbul Gelişim Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Öztaş,  çeşitli yerli ve yabancı bilimsel faaliyet ve projelerde uzman, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmıştır. Genel olarak kamu yönetimi, örgüt ve yönetim kuramları özel olarak Karmaşıklık Bilimleri, Ağbağ Örgütler, Sosyal Sermaye, Örgüt Kültürü, Afet Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi gibi konularda çok sayıda atıf almış yerli ve yabancı yayını vardır.


Yrd. Doç. Dr. Meral DÜLGER TAŞKIN, Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı'nda görev almaktadır. Yrd. Doç. Dr. Taşkın, Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamış; MBA ve Doktora derecelerini ise Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden almaya hak kazanmıştır. Özel sektör ve kamu'da çalışma tecrübesi vardır.  Strateji, örgütsel tasarım, örgüt teorisi, girişimcilik, iş süreçleri ve iş süreci tasarımı, yenilikçilik, yenilik yönetimi, takımlar, örgütsel öğrenme, kurumsallaşma ve sivil toplum örgütü yönetimi konuları Yrd. Doç. Dr. Taşkın’ın uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.  Akademi bünyesinde “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı” kapsamında, “Stratejik Yönetim ve Planlama” dersini vermektedir.


Ali Kamil UZUN, Deloitte
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Uzun, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Çeşitli finans ve endüstri kuruluşlarında; kurumsal yönetim, iç denetim, bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları, eğitim ve iletişim konularında 40 yıla yaklaşan uygulama ve üst düzey yöneticilik deneyimine sahiptir. Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanıdır. Türkiye İç Denetim Enstitüsünün kurucusu ve Marmara üniversitesinde öğretim görevlisidir. Kurumsal hayat üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri, kitap, eğitim ve seminer çalışmaları bulunmaktadır. 2007’de Dünya Gazetesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafında “Yılın İşletmecisi” seçilen Uzun, 2012 yılında Rotary Meslek Hizmet Ödülü’nü almıştır. 2013 yılında ise Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nce verilen “İç Denetim Farkındalık Ödülü”ne layık görüldü.


Yakup Levent Korkut
1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Chicago Üniversitesi "Student-at-Large" programına devam etti. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. 1992-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Departmanı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli uluslararası projelerde uzman olarak çalışan Korkut, Hacettepe Üniversitesi'nde insan hakları hukuku konusunda ders vermektedir. Korkut'un insan hakları, ayrımcılık, eşitlik vb. konularda pek çok makalesi ve çevirisi de bulunmaktadır.


F. Müjde ÇETİN, Argüden Yönetişim Akademisi
Argüden Yönetişim Akademisi’nde koordinatör olarak görev yapmaktadır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) onaylı kurumsal danışmanı ve çeşitli hibe kuruluşlarında bağımsız değerlendirici olarak hizmet sunmaktadır. Çetin, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku Bölümü’nde İş Hukuku alanında tamamlamış olup; Boğaziçi Üniversitesi’nden “KOBİ Yöneticiliği” Sertifikasına sahiptir. Profesyonel hayatına performans tasarım ve geliştirme uzmanı olarak Yapı ve Kredi Bankası’nda başlamış ve Doğuş Holding Audi Volkswagen Grubu’nda Eğitim Yöneticisi olarak devam etmiştir. Çetin, Pozitif Hukuk & Danışmanlık Bürosu Kurumsal Danışmanı, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM A.Ş.) Genel Müdürü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Proje Koordinatörü olarak seçkin kurumların bünyelerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Kurumsal Danışman ve Eğitmen olarak sivil toplum kuruluşlarında, kamu ve özel sektörde hizmet vermiştir. Hibe Projeleri Yönetimi ve Eğitimleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı STK İşbirliği Projeleri ve Eğitimleri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) fonlu Kadın Girişimcilik, kurumsal koordinasyon, İletişim ve İtibar Yönetimi / İş Hukuku Danışmanlığı, Genç Girişimcilik Eğitimleri (KOSGEB), Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde çözüm ortaklıkları konuları Çetin’in uzmanlık alanlarındandır. Akademide, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı” kapsamında, Eczacıbaşı Şirketler Grubu’na “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri” vermektedir.


Tayfun ZAMAN, Integrity Partners
Global Integrity Partners Danışmanlık A.Ş. yönetici ortağı. Etik ve İtibar Derneği’nin kurucu genel sekreteri, Turkish Integrity Center of Excellence ve Özel Sektör Kolektif Eylem Merkezi’nin kurucusu, OECD Yolsuzlukla Mücadele Bölgesel Danışma Kurulu üyesi, B20 Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü üyesi ve Global Ethics Network program direktörü olan Zaman, yolsuzlukla mücadele ve uyum yönetimi alanında iki kitap ve onun üzerinde rehberin yazarıdır. Zaman, aralarında Birleşmiş Milletler, OECD ve B20’nin de bulunduğu birçok uluslararası ve ulusal platformda uyum risklerinin yönetimi, yolsuzluğun sosyo-ekonomik etkileri, özel sektörde yolsuzlukla mücadele yöntemleri konusunda konuşmalar yapmıştır. 


Prof. Dr. Uğur EMEK, Başkent Üniversitesi
Başkent Üniversitesi İktisat programı öğretim üyesidir. Lisansını 1985 yılında Ankara Üniversitesi İşletme bölümünde, yüksek lisansını 1997 yılında Northeastern University, Ekonomi bölümünde, Doktorasını 2005 yılında Ankara Üniversitesi, Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Başlıca çalışma alanı "rekabet politikası". Bunun yanısıra düzenleyici reformlar/kurumlar, kamu-özel işbirlikleri, yolsuzluk ve finansal iktisat alanlarında çalışmaktadır. Akademi bünyesinde, “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı” kapsamında “Çözüm Üretimi ve Uygulamalarda Kamu, Özel Sektör ve STK İşbirlikleri” derslerini vermektedir. 


Prof. Dr. Mine EDER, Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2006-2007 ve 2009-2010 yıllarında Yale Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Prof. Dr. Eder, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise Virginia Üniversitesi Hükümet ve Dış İlişkiler Fakültesi’nden almaya hak kazanmıştır.  Uluslararası Siyasal İktisat, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Sanayileşme konuları Prof. Dr. Eder’in uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Akademi bünyesinde, “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı” kapsamında “Gelecek Trendleri” dersini vermektedir. 

Facebookta Paylaş